Het college van Gedeputeerde Staten heeft haar standpunt over de grootschalige locaties voor windenergie in de Eemvallei gewijzigd. Ook zij willen nu de twee geplande batterijen van elk vijf windturbines niet meer in de Eemvallei, bij Baarn/Eemnes noch bij Bunschoten/Amersfoort. Onlangs adviseerde de Statencommissie ‘Ruimte en Groen’ om geen windturbines…...