Nieuws

Geen grote uitbreidingen meer op Amersfoorts grondgebied

In juli 2000 reageerde de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ schriftelijk op het "Discussie Document Stadsperspectief Amersfoort 2015" . Deze brief staat overigens bij het "Laatste nieuws" van 24 juli 2000". In die brief maakte de stichting o.a. een kritische aantekening over mogelijke woonbebouwing aan de rivier de Eem. De gemeente Amersfoort had deze plannen in haar Discussie Document laten doorschemeren. Op 24 januari 2001, een half jaar later, ontving de stichting een brief van de regiegroep Stadsperspectief Amersfoort 2015. Door een administratieve vergissing bleek onze brief niet tijdig beantwoord -hetgeen wij van Amersfoort ook niet gewend zijn- waarvoor men excuses aanbood. Inmiddels is op 7 november 2000 door de gemeenteraad ‘Stadsperspectief Amersfoort 2015’ besproken en verkeert het thans in de status van ‘Ontwerp Stadsperspectief Amersfoort 2015’.

De gemeenteraad heeft voor tien thema’s bestuursopdrachten vastgesteld, waaraan nu een verdere uitwerking wordt gegeven. Belangrijk zijn wel de uitspraken van gemeenteraad dat vooral geïnvesteerd moet worden in het groen en dat na het woningenproject ‘Vathorst’ geen grote uitbreidingen meer op Amersfoorts grondgebied zullen plaatsvinden. Nadrukkelijk heeft de gemeenteraad uitgesproken dat Hoogland-West niet bebouwd mag worden. Ondanks dat de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ positief gestemd is over de Amersfoortse houding, vraagt de stichting zich wel af waarom in het ‘Ontwerp Stadsperspectief Amersfoort 2015’ nog steeds een plattegrond met een grote uitbreidingslocatie van Hoogland-West is opgenomen. Wij zullen dan ook mede op grond van de uitspraak van de gemeenteraad aan het college van B en W verzoeken deze kaart aan te passen.