Nieuws

Drs R. Bloemers, fractieleider VVD Baarn: “De Eemvallei is een onaantastbare buffer”

De Baarnse VVD-fractieleider, de heer drs R. Bloemers verklaarde op vrijdag 6 oktober 2000 in de Baarnsche Courant:

"De Eemvallei is een onaantastbare buffer"

De eventuele bebouwing van Eemdal VII lijkt daardoor ver weg. De heer Bloemers sloeg precies de spijker op zijn kop. Kennelijk ziet de VVD in dat de Eemvallei naast haar natuur- en cultuurwaarde, ook als immens groot wateropvang bekken bij hoge waterstand van de rivier de Eem noodzakelijk is. De stichting "Behoud de Eemvallei" gaat er van uit dat de VVD het besluit heeft genomen om zich tegen een eventuele wijziging van het bestemmingsplan tot bebouwing van het Onland-natuurgebied te verzetten.