Nieuws

Melkkoe hoort in de wei thuis en niet in de stal

Nu binnenkort de koeien weer op stal worden gezet en de weiden leeg raken, leek het ons gepast een stukje over deze veestapel te publiceren. Het werd geschreven door ir F.C. van der Schans en drs W.J. van der Weiden, werkzaam bij het Centrum voor Landbouw en Milieu te Utrecht die hun bezorgheid uitspreken over de uit het landschapsbeeld verdwijnende koeien.

"Een weide met grazende koeien is misschien wel het meest karakterieke Nederlandse landschap. De rundveehouderij is veruit de grootste grondgebruiker van ons land. Op 1 miljoen hectare grasland grazen zo’n anderhalf miljoen melkkoeien en 0,2 miljoen vleeskoeien.

De melkveehouderij is de enige agrarische bedrijfstak die zich nog in de warme sympathie van het publiek mag verheugen. Maar als de tekenen niet bedriegen heeft dit fraaie en vredige tafereel zijn langste tijd gehad.

Het aantal koeien neemt geleidelijk af. Terwijl de melkproductie door Brussel sinds 1984 aan een quotum is gebonden, stijgt de melkproductie per koe ieder jaar. Daardoor zijn er steeds minder koeien nodig om het nationale melkquotum vol te melken. Als de quotering blijft en de productiviteitsstijging doorzet, zal het aantal melkkoeien in 2015 vergeleken met 1984 zijn gehalveerd."