Nieuws

Meer oog voor rustige recreanten

Het Waterschap Vallei & Eem wil recreanten op en langs het water meer kansen gaan bieden. Daarbij gaat het natuurlijk wel om rustige vormen van recreatie zoals wandelen, varen, fietsen, kanoën, schaatsen en vissen. Voor intensieve vormen van recreatie lenen de terreinen van het Waterschap en de functies van die gebieden zich niet.

De laatste jaren is er al wel een verschuiving van beleid van het waterschap zichtbaar. Vroeger richtte men zich hoofdzakelijk op afvoer van overtollig water, veilige dijken en schoon oppervlaktewater. De laatste jaren houdt het Waterschap beslist meer rekening met natuur, cultuurhistorie en recreatie. Maar omdat recreatie geen hoofdtaak gaat zij niet zelf initiatieven nemen. Bron: Baarnsche Courant.