Nieuws

Proef met lagere waterpeilen

Deze zomer experimenteert het Waterschap Vallei & Eem met de waterpeilen in de Eemlandse polders. De waterpeilen zullen in veel deelgebieden 5 tot 20 cm lager staan dan in de afgelopen zomers het geval was. Dit voorjaar is een procedure gestart voor een nieuw Peilbesluit. Het Waterschap wil de ervaringen van deze zomer gebruiken voordat de nieuwe waterpeilen definitief worden vastgesteld.

Bron: Baarnsche Courant