Deze zomer experimenteert het Waterschap Vallei & Eem met de waterpeilen in de Eemlandse polders. De waterpeilen zullen in veel deelgebieden 5 tot 20 cm lager staan dan in de afgelopen zomers het geval was. Dit voorjaar is een procedure gestart voor een nieuw Peilbesluit....