De provincie Utrecht heeft een projectteam 'Zorgboerderijen' opgericht. Doel is om een brug te slaan tussen de landbouwsector en de zorgsector. Zorgbedrijven zijn agrarische bedrijven die zorg of begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Het team werkt tevens aan een provinciaal netwerk van agrariërs, zorgvragers,…...