Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei benoemt nieuwe adviseur

De Stichting Behoud de Eemvallei is verrijkt met een nieuwe adviseur. Het betreft mr. Jasper M. Neefe uit Amersfoort die in het dagelijks leven advocaat is. Hij is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht.

Neefe is zeer betrokken bij de Eemvallei. Als adviseur zal hij vooral de gevolgen van de door overheden voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen (bijv. via bestemmingsplannen) voor de Eemvallei in kaart brengen. Zo nodig zal Neefe namens de Stichting tegen die ontwikkelingen opkomen.

Recentelijk bewees hij zijn kwaliteit in een door de Stichting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanhangig gemaakte procedure betreffende het bestemmingsplan Golfbaan Hoogland-West waarbij het bestemmingsplan werd geschorst. Neefe verwacht een grote bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van de unieke (natuur)waarden in de Eemvallei.