Nieuws

Het bestuur wenst u …

Het afgelopen jaar was een bemoedigend jaar voor de stichting "Behoud de Eemvallei". Velen van onze donateurs, waaronder u, hebben laten zien dat we op ze kunnen rekenen in de strijd tegen de aantastingen van de Eemvallei. Uw steun betekent een duidelijk signaal in de richting van de overheden om dit gebied verder te ontwikkelen als natuurgebied. Het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" wenst u en uw dierbaren, hele prettige feestdagen en een goed 2001 toe!