Nieuws

Behoud de Eemvallei tegen uitbreiding Bunschoter bedrijvenpark

De Stichting Behoud de Eemvallei is ontsteld dat de gemeente Bunschoten het mooie landschap geweld wil aandoen door uitbreiding van het Bunschoter bedrijvenpark. Het plan staat in het Voorontwerpbestemmingsplan Haarbrug-Zuid. Dat plan is echt dramatisch, zowel voor de unieke vogelstand o.a. zeldzame Wilde Zwanen die vanuit Rusland hier komen overwinteren, als voor het landschap. Dit plan moet dan ook zo snel mogelijk van tafel.

Het plangebied ligt precies in de belangrijke smalle verbinding tussen het landschap van de Eemvallei (Eemland) en dat van Arkemheen. Dat moet open blijven. Door precies in die verbinding welke tot het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland behoort, met een nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein te komen, druist in tegen alles waar de Stichting voor staat, namelijk het behoud van het waardevolle open landschap incl. flora en fauna.

De stichting heeft tegen dit plan een officiële Reactie bij het College van burgemeester en wethouders van Bunschoten ingediend, klik op onderstaande link.

Reactie SBDE op voorontwerpbestemmingsplan Haarbrug-Zuid Bunschoten