Nieuws

Verstoorde grutto’s laten zich weer luid horen in de Eemerwaard

Woensdag 13 mei 2009 werd het broedseizoen in de Eemerwaard wreed verstoord. Tientallen kieviten en grutto’s werden in de grasmaaier van een boer vermalen. Zie daarvoor het artikel van 13 mei op deze website.

Vandaag, dinsdag 26 mei 2009 verscheen de boer wederom met nog een man in de Eemerwaard. Gezien hun wijze van zoeken waren zij kennelijk bezig weidevogels en hun nesten op te sporen. En wat te denken van een schepnet. Zoekend liepen zij over gemaaid en nog ongemaaide weilanden. Men kan zich de vraag stellen waarom dit nu en op deze wijze gebeurt? Wil de boer tijdens het nog bezig zijnde broedseizoen, zijn op 13 mei door de gemeente Baarn gestopte maaiklus alsnog gaan afmaken?

De stichting heeft het opsporen vandaag gefilmd. De stichting wijst in dit verband op art. 9 van de Flora- en Faunawet waarin duidelijk staat: ‘Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Maar ook artikel 10 van de Flora- en Faunawet is niet mis te verstaan “ Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Grutto’s behoren tot deze beschermde diersoort.

Bekijk de filmpjes:

filmpje 1

filmpje 2

filmpje 3

filmpje 4

filmpje 5

filmpje 6

filmpje 7