Nieuws

Regels voor Stiltegebieden in Eemvallei ontbreken

Op het grondgebied van de provincie Utrecht komen meetstations om geluidsoverlast van vliegtuigen te meten. Deze meetpunten moeten het bewijs leveren dat de uitbreiding van Schiphol meer hinder oplevert, ook in gebieden die niet tot de directe Schiphol-omgeving worden gerekend.

Niet alleen de uitbreiding van Schiphol zorgt voor meer hinder. Ook door het vertrek van de Amerikaanse vliegbasis in Soesterberg is het luchtruim daar vrijgegeven. Dat betekent dat er meer burgerluchtvaart over Utrechts grondgebied mag vliegen. De provincie Utrecht heeft hier tegen bezwaar aangetekend bij het ministerie van Verkeer- en Waterstaat. Kortgeleden werd daarover een hoorzitting gehouden waarop met name de bedreiging van de Utrechtse stiltegebieden -zoals ook die van de Eemvallei- door de toename van het vliegverkeer onder de aandacht werd gebracht.

Regelgeving omtrent het vliegen boven stiltegebieden ontbreekt, ondanks de plicht van de minister daartoe. De provincie heeft verder gevraagd naar de noodzaak tot het aanvliegen op zo’n lage hoogte op een afstand van meer dan 20 km van Schiphol. Hoe hoger de aanvliegroute, des te minder is de geluidsoverlast. Eind oktober doet het ministerie uitspraak.