Op het grondgebied van de provincie Utrecht komen meetstations om geluidsoverlast van vliegtuigen te meten. Deze meetpunten moeten het bewijs leveren dat de uitbreiding van Schiphol meer hinder oplevert, ook in gebieden die niet tot de directe Schiphol-omgeving worden gerekend....