Nieuws

Natuurwaarde Eemvallei zal voorgoed verdwijnen door plan voor onnodige nieuwe weg naar Paleis Soestdijk

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) zijn woedend over het voorstel van het Baarnse college van B&W om een weg aan te leggen vanaf de Bestevaerweg de Eemvallei-polder in, dan met een tunnel onder het treinspoor door en met een aansluiting op de historische Praamgracht in Baarn (naast de Naald). De Bestevaerweg wordt in deze visie een belangrijke verkeersader om o.a. Paleis Soestdijk te bereiken.

Dit uiteraard niet-duurzame voorstel staat in de Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ d.d. 10 juni 2020 waarover de gemeenteraad zich nog moet buigen en dit hopelijk zal afkeuren.

Het groene boerenland dat in dit voorstel voor die 1 km-lange weg wordt opgeofferd is nu gekenmerkt als ecologische verbindingszone en ligt naast de historische Praamgracht. Terwijl het juist beleid is om overal verhardingen weg te halen en daarvoor groen terug te plaatsen stelt het B&W college het tegenoverstelde voor. En komt met een vreselijk planvoorstel om daar die weg aan te leggen waarbij tevens het leefgebied van veel weidevogels zal verdwijnen. In dit boerenland zitten allerlei soorten weidevogels die daar ook broeden zoals o.a. grutto´s en kieviten. SBDE en VVP willen dat dit voorstel van tafel gaat en dat daardoor de ecologische verbindingsschakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei onaangetast blijft.

Wij roepen Baarn op om geen weg aan te leggen in de ecologische verbindingszone en af te blijven van de Eemvallei. Baarn heeft de plicht om de weidevogels te beschermen en niet om zeep helpen.

Op 25 augustus 2020 stuurde SBDE en VVP een gezamenlijke e-mail/brief naar het college van B&W Baarn en de gemeenteraad om geen nieuwe weg aan te leggen. Tevens werd deze brief gestuurd naar B&W en gemeenteraad van Soest en de Gedeputeerde- en Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Klik op: brief SBDE-VVP dd 24.08.2020 aan B&W en raad baarn ivm doortrekken bestevaerweg mbt mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’