Nieuws

Kruidenbloemen met natuurdoel in akkerranden Eemvallei

Een aantal boeren in de Eemvallei hadden deze zomer 31 akkerranden (3-6m breed) naast hun maisakkers met kruiden-mengsels laten inzaaien. 

Met een mooi resultaat van 35.000 m2 ( vergelijkbaar met de oppervlakte van in totaal zo’n 5 grote voetbalvelden) bloeiende kruiden als gevolg. De meeste randen waren 3-6m breed.

Het ‘Collectief Eemland‘ heeft daar met de deelnemende boeren voor gezorgd. Ze vallen daarvoor te prijzen. 

Het trekt veel insecten aan en die zijn een lekkere maar vooral noodzakelijk hapje voor jonge weidevogels. Dat is het doel waardoor jonge weidevogels als grutto en  tureluur meer overlevingskansen krijgen. Hun aantallen staan onder druk. Insecten zijn zeer belangrijk in de voedselketen voor de fauna.  

Foto: locatie Oude Lodijk/ Hoogland.