Nieuws

Brief aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

Een brief van het bestuur van de stichting werd aan B en W van de gemeente Baarn verstuurd. De inhoud van de brief was, dat wij als opinionleader gehoord wilden worden. Een antwoord van B en W gaf aan dat wij als bestuur, zowel per brief als mondeling via de inspraakavond, op het stuk Panorama 2015 Baarn mochten reageren. Van beide mogelijkheden is door ons gebruik gemaakt.