Nieuws

De graslanden van Coelhorst vol leven

De schrale graslanden van Coelhorst (het zuiden van de Eemvallei) met kruiden als blauwe knoop, dotterbloem en hemelsleutel zijn voor de kleine vuurvlinder een paradijs. Andere vliegers in Coelhorst zijn watervleermuis (linker foto), dwergvleermuis (rechter foto) en zangvogels als groenling en grauwe vliegenvanger. Daarnaast komen in het gebied ree, bunzing, egel en hermelijn voor.