Nieuws

Waaien in Eemvallei nu Aardkundig Monument

De provincie Utrecht en de vereniging Natuurmonumenten hebben op 20 juni 2005 de waaien in de Eemvallei tot het zevende ‘Aardkundig Monument’ verklaard. Zo wil de provincie het grote publiek meer bewust maken van het unieke karakter van dit gebied.

Om veilig te kunnen wonen en werken werden de rivieren in Nederland al vanaf de Middeleeuwen bedijkt. Zo ook de Eem. Deze dijken waren soms te laag of te zwak waardoor het water dan door de dijk brak. Een gat in de dijk en direct daarachter ‘een gat in het land’ veroorzaakt door het kolkende water, waren het gevolg. Deze met water gevulde gaten, ook wel waaien of wielen genoemd, zijn op veel plaatsen nog zichtbaar langs de dijken van de Eem.

De waaien vertellen ons iets over het onstaan van het Eemvallei-landschap maar ook over de strijd van de mens tegen het water. De natuurkrachten waren soms moeilijk te beteugelen maar ze hebben wel aan de wieg hebben gestaan van het huidige landschap.De waaien geven de Eemvallei een bijzondere identiteit. Samen met de graslanden vormen de kwetsbare en overvangvangbare waaien het unieke karakter van Eemvallei.