Nieuws

SBDE wil einde aan verloedering landelijk gebied langs de Hooiweg in Soest

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft het college van B&W van Soest gevraagd om haar wettelijke handhavingstaak uit te voeren. Wat is er aan de hand? Er zijn direct ten oosten van de Hooiweg in Soest drie grondeigenaren die hun grond gebruiken op een wijze die volledig in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Ondanks de grote kwaliteitsverbetering in de directe omgeving wordt hier de situatie juist slechter. Zonder gemeentelijk ingrijpen ontstaat er een manege en een tuinmaterialenopslag zonder vereiste vergunningen. Ook maakt de Stichting zich zorgen over het verloederde volkstuinencomplex.

De Stichting heeft een verzoek tot handhaving aan het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd. Daarin vraagt de Stichting om de situatie aan de Hooiweg weer conform de in het bestemmingsplan vastgelegde situatie te brengen.

Het gaat daarbij om o.a. twee percelen die zijn opgedeeld in kleinere eenheden van paddocks, schuilhutten en een met zand gevulde grote paardenbak. Op deze percelen wordt op commerciële basis pensionstalling voor paarden en verhuur van een paardenbak aangeboden. Al deze zaken zijn aangelegd en worden geëxploiteerd zonder de vereiste vergunningen.

Op een derde perceel staat een grote hoeveelheid tuinmaterialen van een bedrijf van elders opgeslagen, alsmede een boot, caravan, vrachtwagen en andere zaken die niet in het landelijke buitengebied thuishoren. Ook zijn er zonder vergunning bodem-verhardingen aangebracht waarvan onduidelijk is wat daarvan de bedoeling is.

 

Op een vierde perceel bevindt zich een volkstuinencomplex. Dit complex was onderdeel van de afspraken rondom de komst van de woonzorgboerderij ‘De Eemhorst’. Deze tientallen volkstuinen zouden tijdens de bouw van de Eemhorst worden gesaneerd zodat het oorspronkelijke open Soester landschap weer hersteld kan worden. Er blijken echter zelfs tuinhuisjes bij te komen terwijl onduidelijk is wanneer deze sanering plaats zal gaan vinden. De Stichting wil graag van de gemeente weten wanneer deze sanering gaat gebeuren en vraagt om garanties.

Overigens heeft het handhavingsverzoek van de Stichting al tot een eerste succes geleid. De gemeente Soest heeft de Stichting schriftelijk verzekerd dat ze in 2018 zal gaan handhaven om het volkstuinencomplex te laten verwijderen.