Nieuws

350.000 jonge glasaaltjes in de Eem uitgezet

Dit massale aantal glasaaltjes die zullen uitgroeien tot palingen, is in de Eem uitgezet.

Ze zijn in Frankrijk gevangen omdat glasaaltjes vanaf zee nog amper de Nederlandse binnenwateren kunnen bereiken.

Ze komen te veel belemmeringen zoals o.a. sluizen en stuwen tegen. Aan het wegnemen van die barrières wordt gewerkt.

Na 5 tot 15 jaar hier in het zoete water te zijn geweest, vertrekken de palingen naar hun paaigronden in de Sargassozee, zo’n 2500 km hier vandaan.

Daar paaien ze en hun jongen, de glasaaltjes komen dan meegevoerd door zeestromingen weer naar ons land, hopelijk dan met minder barrières.