Nieuws

Vijf groepen tegen plannen Landgoed paleis Soestdijk van de MeyerBergman Erfgoed Groep die in een foute richting gaan

Woensdag 24 juni, al om 08.30 uur gaf Paul van Hutten van de ‘Vrienden van het Borrebos’ een korte presentatie (zie onderstaand) voor de Baarnse burgemeester Mark Röell die op het bordes van het gemeentehuis aandachtig alles aanhoorde. Dat deed Paul mede namens de Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud de Eemvallei, Stichting de Parel van Baarn en Soest-Baarn Buurtcollectief die ook aanwezig waren.

Deze vijf groepen kunnen niet instemmen met de aantasting en verstoring van de natuur, zowel door de geplande bebouwing als door de enorme recreatiedruk. Ontstemming is de rode draad in de presentatie omdat de overheid, op alle niveaus, buigt voor de wensen van de projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep. Wij voelen ons in de steek gelaten, nu blijkt dat de overheden zich niet houden aan hun eigen beleidsregels en hun goede voornemens m.b.t. Natuurbehoud.

Klik op onderstaande link voor de tekst van de aan burgemeester Mark Röell aangeboden petitie:

petitie d.d. 24juni2020 aan burgemeester Roell door de Vrienden van het Borrebos, Ver. Vrij Polderland, St. Behoud de Eemvallei, St. de Parel van Baarn en Soest Baarn Buurtcollectief