In heel Europa verdwijnen akker- en weidevogels snel. Ons natuurlijk erfgoed gaat daarmee voorgoed verloren. Daarom is nú actie nodig om boeren te steunen die bijdragen aan het onderhouden en herstellen van de biodiversiteit. Ook moeten natuurvriendelijke landbouwmethoden worden ondersteund....