De Raad van State (RvS) heeft de uitspraak van de Rechtbank Utrecht waarbij het vergassen van grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen wordt verboden, bevestigd. De Stichting Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen de ontheffing die de provincie Utrecht hiervoor had verleend en wordt nu grotendeels in het gelijk gesteld....