Bij Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland werd de stichting "Behoud de Eemvallei" onder nummer 32079571 ingeschreven....