De stichting 'Behoud de Eemvallei' presenteerde zich voor de eerste keer op de jaarlijks terugkerende Natuur- en Milieumarkt op het landgoed Schothorst in Amersfoort. Dit landgoed is een centrum voor natuur en milieueducatie.Tientallen organisaties zoals o.a. de Vogelwacht, Flora/Faunawerkgroep Hoogland West maar ook het Wereld Natuur Fonds deden mee. Er…...