De Eemvallei krijgt een deskundig sociaal-geografisch onderzoek. De stichting 'Behoud de Eemvallei' had enige tijd geleden bij de Universiteit van Utrecht daartoe een verzoek ingediend dat werd gehonoreerd. Onder begeleiding van Prof. drs. J. Hauer zal een student, verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van deze Universiteit, een sociaal-geografische gebiedsstudie…...