De in juni opgerichte ‘Stichting Flora Atlas Utrecht’ start een fantastisch project met als doel een atlas samen te stellen over de aanwezigheid en de verspreiding van alle in het wild levende plantensoorten binnen de provincie Utrecht. Daarmee zullen ook de wilde planten van de Eemvallei in beeld komen....