Onder het motto ‘Praten met de Staten’’ kon tijdens een bijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis over Ontwerp- Streekplan van de provincie Utrecht worden gediscussieerd. Natuurlijk maakte de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ van deze gelegenheid gebruik om publiekelijk nogmaals nadrukkelijk naar voren te brengen dat plaatsing van windturbines onacceptabel is in…...