Nieuws

Nationaal Park Eemvallei

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft alle Utrechtse politici en bestuurders van de zes Eemvallei-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Blaricum, Eemnes, Soest en Bunschoten-Spakenburg) opgeroepen om het initiatief te omarmen dat moet leiden tot het ‘Nationaal Park Eemvallei’. Daadkrachtige ontwikkeling van het natuurlijke cultuurlandschap is nodig om te voorkomen dat locale deelbelangen de nationale waarde als natuurgebied en ecologische verbindingszone stap voor stap teniet zullen doen. De Eem is uniek omdat het de enige rivier is die binnen onze landsgrenzen ontspringt en ook uitmondt. Het stroomgebied van de Eem verdient de status van Nationaal Park.

Anno 2001 is het stroomgebied van de Eem nog voor een belangrijk deel in de natuurlijke staat behouden gebleven. Maar, de druk op het gebied neemt toe door de toenemende vraag naar bedrijfsterreinen, locaties voor woningbouw en de nabijheid van de grote stad Amersfoort. Ondanks de vraag naar meer ruimte blijft het in het grootste belang van alle Eemgemeenten dat het stroomgebied van de Eem en de belevingswaarde van het Eemland in de oude luister behouden blijft. Nu kan het nog. Later zal de schade onherstelbaar en onbetaalbaar zijn. Bescherming op basis van provinciale Streekplannen biedt onvoldoende garanties op lange termijn. Een Nationaal Park biedt die garanties wel.

De uitgestrektheid van de Eempolders is te danken aan de regelmatige overstroming door het zoute water van de Zuiderzee. Tot de voltooiing van de afsluitdijk in 1932 overstroomde de Eem regelmatig tot aan de voeten van de Utrechtse Heuvelrug, de Wakkerendijk en de dijken langs de Eem. De stichting stelt voor om de grenzen van het Nationaal Park zoveel mogelijk te laten samenvallen met die oude natuurlijke grenzen.

Na realisatie van het Nationaal Park Eemvallei zal een gebied ontstaan met een blijvende natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. De agrariërs zullen worden uitgenodigd om op een extensieve en biologische bedrijfsvoering over te schakelen. Zij zullen een grote rol gaan spelen bij het beheer en de ontwikkeling van de Eemlandse natuur. De boerenbedrijven zullen zich allen tot een systeem van modelboerderijen ontwikkelen. Het wandelpad langs de rivier zal van Amersfoort tot aan de monding in het Eemmeer kunnen doorlopen. Voor fietsers zal het gebied aantrekkelijker worden. Het bezoekerscentrum kan midden in het gebied, nabij Eembrugge en de A1, worden gerealiseerd. Vanuit dit centrum kunnen excursies te voet, per fiets, per bus en per parkboot worden georganiseerd. Het Nationaal Park zal ook goed kunnen worden bereikt per spoor vanuit Amersfoort, Soest en Baarn en per boot vanuit de steden aan de randmeren. Dat alles zal de verkeersdruk beperken.

De Stichting Behoud de Eemvallei nodigt de politieke partijen van de zes Eemgemeenten, Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Blaricum, Baarn en Soest uit om het streven naar het ‘Nationaal Park Eemvallei’ op te nemen in de verkiezingsprogramma’s en in te brengen bij de vaststelling van de gemeenteplannen voor de Raadsperiode 2002-2006. Inmiddels heeft de stichting deze oproep ook gericht aan het College van gedeputeerde Staten en de Staten van Utrecht. Uiteraard rekent de stichting ook op medewerking van de media en van belangstellende burgers.