Nieuws

Natuuroppervlak versnipperd voor dieren

Uit de jaarlijkse ‘Natuurbalans’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het groen toeneemt door omvorming van de landbouw maar aan de andere kant verdwijnt natuur voor nieuwe woningen, bedrijven en aanleg van wegen. De natuurgebieden zijn te versnipperd om dier- en plantensoorten volop de ruimte te geven. Het aantal planten- en diersoorten neemt daarom nog steeds af, ondanks enkele locale successen. De overheid bestrijdt de versnippering door de aanleg van een Ecologische Hoofdstructuur, een slinger van groene gebieden in Nederland.

In de ‘Natuurbalans’ spreken de schrijvers tevens hun bezorgdheid uit omdat sommige landschappen redelijk gaaf lijken, maar wel hun karakter door stedenbouw verliezen. Ondanks de vraag naar meer ruimte blijft het in het grootste belang van de zes Eemvallei-gemeenten dat het Eemvallei-gebied in haar oude luister gespaard blijft en zelfs wordt verbeterd.