Uit de jaarlijkse 'Natuurbalans' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het groen toeneemt door omvorming van de landbouw maar aan de andere kant verdwijnt natuur voor nieuwe woningen, bedrijven en aanleg van wegen. De natuurgebieden zijn te versnipperd om dier- en plantensoorten volop de ruimte te geven.…...