Nieuws

Inspraak over plan voor 52½ meter hoge Baarnse communicatiemast

In het Baarnse gemeentehuis was een inspraakavond over de C-2000 communicatiemast voor politie, brandweer en marechaussee. De rijksoverheid wil deze 52½ meter hoge gigant op het sportpark ‘Ter Eem’ gaan neerzetten maar de stichting is daar groot tegenstander van. Door plaatsing op deze locatie aan de rand van de Eemvallei zal het ruimtelijk beeld van de Eemvallei worden geschonden. De communicatiemast is een horizonvervuiler en evenmin een visitekaartje voor Baarn. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ was inspreker en bracht twee alternatieve plaatsingslocaties voor de mast naar voren. Een van de alternatieven is de locatie van een reeds bestaande communicatiemast (45 m) op het terrein van het Baarnse politiebureau. Deze oude mast kan dan vervangen worden door de nieuwe. De heer De Geus van de uitvoerende organisatie ‘Informatie en Communicatie Technologie’ van het Ministerie van Binnenlandse zaken kon zich goed vinden in dit alternatief waarmee tevens de veiligheid van de communicatiemast kon worden gewaarborgd. Een tweede alternatief is de locatie in het bosgebied op de hoek Hilversumsestraatweg/Hoge Vuurscheweg en wel op de plaats waar vroeger de brandtoren stond. In het kader van de inspraak zullen de alternatieven worden onderzocht.