Nieuws

Grote Waternavel in de Eem

Sinds 1994 komt in de Nederlandse wateren de uit Noord-Amerika afkomstige waterplant, de ‘Grote waternavel’ voor. De plant boekt plaatselijk vaak massaal terreinwinst waardoor hij voor ernstige problemen kan zorgen. De watergangen raken volledig verstopt waardoor de lokale flora wordt verdrongen. De waterplant komt sinds een paar jaar ook in het Eemgebied voor en wordt daar machinaal door de Provincie bestreden. Vorig jaar werd 120 ton van deze plant uit de Eem gevist en dit jaar al 100 ton. Omdat de Eem uitmondt in de randmeren, die op hun beurt weer vele toegangen hebben naar andere openbare watergangen in bijv. Flevoland, is bestrijding van deze plaag in de Eem geboden. Wist u dat er vanaf 2001 door het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verkoop- en bezitsverbod is afgekondigd voor de Grote Waternavel.