Nieuws

Provincie wil windmolens in de Eemvallei

De provincie Utrecht wil windmolens langs de Rijksweg A1 maar zij krijgt hiervoor niet bij alle gemeenten de handen op elkaar. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’, wel voorstander van deze duurzame energiebron is van mening dat in Eemvallei geen windmolens mogen komen omdat dit gebied in de Ecologische Hoofdstructuur ligt en bij stiltegebieden. De horizon zal met de komst van de windmolens zeer worden vervuild.

Windenergie opwekken op de Noordzee is een goed alternatief voor opwekking op de steeds schaarser wordende ruimte op het land. Op zee is ook meer wind, het waait er 40% harder en er zijn maar vijf windstille dagen per jaar. Zonodig is aan een dubbele elektriciteitsbehoefte van Nederland te voldoen.

De provincie zou eerder de aandacht moeten richten op het zelf opwekken van stroom bij bedrijven maar ook woningen. Dat kan door het aanbrengen van celpanelen die dag- en zonlicht omzetten in stroom. Het Utrechtse Provinciehuis geeft daarvoor zelf al het goede voorbeeld.