Nieuws

Stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bindt strijd aan tegen komst torenhoge windturbines

De provincie Utrecht wil medewerking verlenen aan de plaatsing van 12 angstaanjagende hoge windturbines waarvan de hoogte incl. rotorbladen varieert van 122-137 meter. Het plan is om deze in de weilanden langs de Rijksweg A1 vanaf Eemnes, via Baarn tot aan Bunschoten/Amersfoort te plaatsen. Om een idee te krijgen van deze hoogten, de domtoren in Utrecht is 110 m. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is fel tegen de komst van de windturbines en dient als eerste stap in het proces, een Inspraakreactie in tegen het plan om te voorkomen dat de hoogste windturbines van Nederland in de Eemvallei terecht komen. Zij verzoekt iedereen die ook tegen deze natuuraantasting is om dat ook te doen.

De zeer grote windturbines zullen geluid produceren terwijl ze relatief dicht bij de woningen langs Drakenburgerweg te Baarn gaan staan. Verder zullen ze het ruimtelijk beeld, het imago en de rust van het open landschap van de Eemvallei aantasten en vormen ze een regelrechte bedreiging voor de vele beschermde vogelsoorten die in de nabijgelegen stilte- en natuurgebieden hun leef- en broedgebied hebben.

De provincie Utrecht bereidt het nieuwe Streekplan voor waarin wordt aangegeven hoe men de toekomstige ontwikkelingen in de provincie wil regelen. De voorbereiding daarvan begint aan de hand van een Startnotitie voor een Milieu Effect Rapportage (MER). Deze Rapportage is nodig omdat er een aantal plannen zijn waarin grote ruimtelijke gevolgen aan de orde zijn. In dit geval dus het plan voor de windturbines. Deze Startnotitie waarin op alle voor- en nadelen van de plannen wordt ingegaan vormt de voorbereiding op deze Rapportage. De MER wordt daarna gebruikt als onderbouwing van keuzes in het nieuwe Ontwerp-Streekplan.

De Startnotitie staat ter discussie en daarop is nu inspraak mogelijk tot 24 februari 2003. Voor de gemeenten Eemnes en Baarn geldt een langere inspraaktermijn namelijk t/m 10 maart 2003 omdat de provincie daar later het plan ter inzage heeft gelegd.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal zich tegen de komst van de windturbines met alle juridische middelen verzetten. Zij roept iedereen op, die zich ernstige zorgen maakt over aantasting van de ruimte en de natuur van uw aantrekkelijke en unieke leefomgeving de Inspraakreactie tegen het plan voor deze windturbines in de Eemvallei tijdig in te sturen.

Inspraakreactie stichting ‘Behoud de Eemvallei