Nieuws

Tentoonstelling over rivier de Eem

In de Oudheidkamer van Eemnes kunt u een tentoonstelling over de Eem bezoeken. Het verleden van dit riviertje en haar bedrijvigheid er omheen staan in het middelpunt. De enige Nederlandse rivier de Eem, gevoed door allerlei beekjes die op de Veluwe hun loop beginnen stroomt door de Eemvallei. Zij is al eeuwen lang een levensader voor het gebied tot aan Amersfoort. Op zaterdagen van 14-16 uur kunt u daarvoor terecht in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a in Eemnes. De toegang is gratis.

Wat wetenswaardigheden: Vanaf de 13e eeuw is de betekenis van de Eem als transportweg bekend. Ook onstond in die tijd het kerkdorpje Ter Eem (Eembrugge) dat later is overvleugeld door Eemnes. Op de tentoonstelling staat een maquette van ‘Huis ter Eem’ waarvan de fundamenten nog steeds in de bodem zitten. In 1555 verplichtte Karel V alle plaatsen aan de Eem om door uitbaggering de diepte bij te houden. Elke plaats moest daarvoor een aantal mensen leveren. In de 18e eeuw ontstond er industrie langs de Eem, zoals de glasblazerijen te Isselt, de productie van flessen voor de industrie te Baarn en de kalkbranderijen te Soest en Baarn. In de 20e eeuw werd de recreatie op en bij de Eem belangrijk.