Nieuws

IJsvogels verrijken de Eemerwaard

De Baarnse Barbara Meihuizen hoorde op 19 september langs de oever van het slootje de Zure Maat, ter hoogte van het drassige gedeelte van de Eemerwaard, een luid gepiep. Haar mond viel open van verbazing toen een schitterend ijsvogeltje, fel turquoise op de rug, opdook.

Het is de stichting bekend dat een aantal ijsvogels broedt op Ocriet-eiland in Eembrugge. De vogels hebben de afgelopen jaren de schone slootjes bij en in de Eemerwaard in Baarn ontdekt. Als u geluk heeft ziet u soms een ijsvogelpaartje op een boomtak ter hoogte van de Botter zitten. Ze speuren daar het wateroppervlak af om een visje te vinden.

ijsvogel

IJsvogels staan op de ‘Rode Lijst’ omdat de soort bedreigd is. Zo’n lijst is een middel om de aandacht te vestigen op soorten planten en dieren die bedreigd worden of al verdwenen zijn. De lijst heeft primair een signaalfunctie voor o.a. overheden. Aan de hand daarvan kan gericht beleid worden ontwikkeld om populaties die in de knel zitten te beschermen. De stichting zal de gemeente Baarn verzoeken om beschermende maatregelen te nemen om het leefgebied van de ijsvogels veilig te stellen.

Bij dit artikeltje ziet u een recent door onze fotograaf Gerko Griffioen genomen foto van een ijsvogel in de gemeente Eemnes, natuurlijk in de Eemvallei.