Nieuws

Stichting verzoekt aanpassing van nieuwe bebording Nationaal Landschap

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft de ministers van V&W, LNV en VROM maar ook de ANWB en het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland verzocht om het nieuwe bord van dit Nationale Landschap aan te passen voordat het in juli zal worden geplaatst langs de rijkswegen A1 en A28.

De ANWB die in juli 125 jaar bestaat, schenkt landelijk de bruine landschapsborden in het kader van het door de ministeries bedachte project ‘Route Ontwerp’ aan alle Nationale Landschappen.

De stichting is het niet eens met de afbeelding op het bord dat de ‘lading’ van het prachtige Nationale Landschap Arkemheen-Eemland niet dekt. De karakteristieke landschapselementen komen op dit bord onvoldoende tot hun recht. Ze zouden de unieke kwaliteiten van dit landschap aan snelweggebruikers moeten tonen en daar past volgens de stichting geen afbeelding in van een stoomgemaal met schoorsteen waardoor de indruk kan ontstaan dat bedrijvencomplexen in dit gebied een belangrijk element zijn.

Op dit nieuwe bord van dit Nationale Landschap zouden de extreme openheid, slagenverkaveling, natuur, de rivier de Eem en het agrarische karakter moeten voorkomen.