Nieuws

Stichting bindt strijd aan ter bescherming van ecologische verbindingszone langs Praamgracht

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal een eventueel te nemen besluit van de gemeente Soest om een fietspad door de rustige ecologische verbindingszone van de Praamgracht aan te leggen bestrijden.

Het fietspad is deels over Baarns- maar grotendeels over Soester grondgebied gepland. Deze zone is bestemd voor beschermde diersoorten die zich o.a. daar veilig moeten kunnen verplaatsen naar aangrenzende gebieden.

De gemeente Soest wenst toch een nieuw fietspad vanaf het Bremeentje, op korte afstand vanaf het water van de Praamgracht, met een aansluiting op het Baarnse fietspad langs natuurgebied de Eemerwaard aan te leggen. Volgens Soest om fietsers een kortere route en een paar minuten tijdswinst te geven. Belachelijk, aldus het bestuur van de stichting Behoud de Eemvallei terwijl in het gebied de koninklijke graslanden liggen waar o.a. veel grutto’s broeden, prachtige ringslangen leven en zelfs zeldzame koningskwartels worden gesignaleerd.

grutto

Dit Soester wensplan zal keihard inhakken op deze koninklijke natuur en terwijl de overheid jaarlijks miljoenen euro’s pompt in de bescherming van grutto’s, wil de Soester wethouder Middelkoop met zijn partij ‘Soest 2002’ de botte bijl onbeschaamd in onvervangbare natuur zetten. De stichting vindt echter juist extra bescherming van dit gebied nodig ondanks het feit dat het Waterschap Vallei & Eem recent 35.000 Euro heeft toegezegd voor een fietspad in het gebied van de Lange Eindse Maten. De ligging ervan is, aldus informatie van het Waterschap nog niet bepaald terwijl Soest aan de burgers dat wel suggereert.