Nieuws

Rectificatie

”In mei 2009 hebben wij een tweetal publicaties op onze website geplaatst over een vermeend bloedbad dat door twee plaatselijk bekende agrariërs zou zijn aangericht onder weidevogels. De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft in zijn vonnis van 16 december 2009 geoordeeld dat wij deze stellingen niet hebben kunnen staven en dat deze uitlatingen onrechtmatig jegens de betreffende agrariërs zijn geweest. Daarbij heeft hij ons opgedragen die uitlatingen op deze wijze te rectificeren.”