Nieuws

Behoud de Eemvallei sluit uniek contract voor nestkasten en nesten af

De Stichting Behoud de Eemvallei heeft een uniek nestkasten/ nestencontract afgesloten met de heren G.W. en H.A.G. Eggenkamp van het Amersfoortse rietdekkersbedrijf Eggenkamp en Zn. Een absolute primeur. Dinsdag 23 augustus werd het contract dat op initiatief van de stichting en haar adviseur mr. Jasper M. Neefe tot stand kwam, door beide partijen ondertekend. Het contract verplicht de heren Eggenkamp vanaf het voorjaar 2013 op hun kosten voor altijd nestkasten/nesten bij, om en in hun nieuwe bedrijf op te hangen. Door een kettingbeding gaat die verplichting over op eventuele nieuwe eigenaren. Natuurkansen in dit gebied worden daarmee flink opgepept.

Hoe is het zo gekomen? De stichting had een zienswijze ingediend bij het college van B&W Amersfoort tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwe bedrijfsschuur en twee woningen van de heren Eggenkamp in Hoogland-West (Eemvallei), omdat de stichting verdere verstening van het gebied vreest en de natuurwaarden daardoor zouden worden aangetast. Daardoor kon de bouw van het nieuwe rietdekkersbedrijf niet starten. Tevens ontstonden er uitvoeringsproblemen op de locatie aan de Maatweg waar het nieuwe Meander Medisch Centrum wordt gebouwd, want het oude rietdekkersbedrijf was namelijk nog op die plaats gevestigd. De bouw van het nieuwe rietdekkersbedrijf met twee woningen aan de Slaagseweg 31 kan nu alsnog starten, omdat de stichting haar zienswijze vanwege het afgesloten contract heeft ingetrokken. Alle partijen, maar ook de gemeente Amersfoort zijn blij met deze oplossing.

Door het contract krijgen diverse vogelsoorten meer kansen, omdat is afgesproken dat zij broedgelegenheid krijgen. De stichting had in haar zienswijze o.a. aangegeven dat er compensatie moest komen voor verdwijnend broed-, leef- en verblijfplaatsen van fauna, in het bijzonder van beschermde vogels en streng beschermde vleermuizen. Op de plaats waar de nieuwbouw van de Eggenkamps komt, staan nu nog al deels gesloopte boerenschuren van een voormalige boerderij en een woonhuis die totaal zullen worden gesloopt. Vogels en vleermuizen maakten daarvan gebruik als broed- en verblijfslocatie.

Door het contract verplichten de heren Eggenkamp zich om vanaf 15 maart 2013 voor de kerk- en steenuilen, nestkasten op te hangen. Verder komen er 5 kunstnesten voor huiszwaluwen aan de bedrijfsschuur en in de ponystal in deze schuur komen 5 kunstnesten voor de bedreigde boerenzwaluwen. Zie foto van Jaap Vos die vlak voor de betreffende locatie is genomen. Uiteraard mogen die vogels tussen 1 april tot en met 31 oktober altijd vrij in en uitvliegen via een wijd open raam of deur van die ruimte. Aan de huismussen is ook gedacht. Zij krijgen een ‘gezellige’ hotelkast met 5 aan elkaar geschakelde nestkastjes. De vleermuizen in het gebied worden permanente openingen naar de spouw van de schoorsteenmuren van beide woningen aangeboden, om daar te overwinteren. De stichting heeft contractueel vastgelegd dat zij toegang tot het terrein van de Eggenkamps krijgt om controle uit te voeren.