Nieuws

McDonald’s uitglijder in Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

De Stichting Behoud de Eemvallei komt in actie tegen het voornemen (plan) van McDonald’s Nederland om op het terrein van een jachthaven aan de Eemweg 74 in Eemnes (naast A1-afrit nr. 11 Baarn) een nieuw restaurant te vestigen. Het zal bestaan uit twee bouwlagen waarvan de bovenste laag een dakterras is, incl. drive-in. De Stichting vindt dat B&W Eemnes dit plan niet, zoals McDonald’s aan haar heeft verzocht, in het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenrand Eemnes 2012’ mag opnemen omdat het o.a. in strijd is met het provinciale beleid.

De planlocatie ligt in de open Eemzone van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland (Eemvallei). Ook via de aanlegkade voor boten in de Eem zal men bij deze zogenaamde eerste McVaar bestellingen doen. Wat zal dat een troep in de Eem veroorzaken. Ook zal er continue natuurverstoring plaatsvinden.

Direct naast het Eemviaduct van Rijksweg A1, zal op hetzelfde terrein een torenhoge reclamezuil verrijzen met daarop de McDonald’s M. De omgeving met de kernkwaliteit ‘Open ruimte en weidsheid‘ zal daardoor worden gedomineerd, dus is hier straks sprake van een ernstige vorm van visuele milieuvervuiling.

De provincie Utrecht benadrukt in haar eigen Kwaliteitsgids aan deze kwaliteit in Eemland (Eemvallei) veel waarde te hechten en streeft juist na deze te garanderen èn te ontwikkelen. Dat is nou precies wat burgemeester Roland van Benthem over het hoofd heeft gezien, hij lapt dit provinciale beleid aan zijn laars. Daarnaast paait hij de Eemnesser gemeenteraad voor zijn plan door de raad 100 parttime plekken werkgelegenheid voor te spiegelen. Maar als je dat graag wilt, dan is een vestiging van een nieuwe McDonald’s aan de Rijksweg A27 een beter alternatief. Dat genereert ook meteen werkgelegenheid voor de Eemnessers zelf. Als bijkomend voordeel krijgen zij zo ook hun eigen McDonald’s naast de deur, maar dan niet in het Nationaal Landschap Arkemheen/Eemland.

Hopelijk zal de gemeenteraad zo verstandig zijn om tegen dit vreselijke plan te stemmen. De planlocatie ligt behoorlijk ver van Eemnes af en grenst nota bene aan Vorstelijk Baarn en Eembrugge dat niet op een onwaardige entree zit te wachten. Ook de inwoners van Eembrugge verafschuwen het plan. Op vastlopend verkeer op de twee rotondes van de op/afritten A1/Bisschopsweg en nog langere files zit evenmin iemand te wachten. Een invasie van alleen al 6558 voertuigen per week zal uiterst negatieve effecten op het gebied hebben. En wat te denken van fietsende scholieren en forenzen die het afslaande autoverkeer naar de McDonald’s moeten doorkruisen.

De Eem zelf maakt onderdeel uit van Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft, versterkt moet worden en beschermd. Er zal ook binnenkort, op een afstand van ruim 100m van de betreffende locatie, tussen het Zuidereind en de Eem in Baarn nieuwe natuur worden aangelegd om flora en fauna betere en nieuwe kansen te geven. Als in de Eem en het omliggend landschap straks veel etensresten en ander afval van McDonald’s achterblijven, is dat slecht voor de natuur en voor de boeren niet te verteren.

Als de gemeente Eemnes haar plan niet van tafel haalt, zal de Stichting dat juridisch gaan aanvechten. De stichting vraagt om haar te steunen in de strijd tegen deze McDonald’s. Maak uw donatie over op Rabobankrekening 379904993 t.n.v. de stichting Behoud de Eemvallei te Baarn.