Nieuws

Veel broedende weidevogels in Eemerwaard

De stichting Behoud de Eemvallei bracht recent posters aan op paaltjes die om de Eemerwaard staan. Het doel was om hondenbezitters er op te wijzen om hun honden niet in de weilanden toe te laten. Daardoor ontstaat namelijk ernstige verstoring voor broedende weidevogels en weidevogels die met broeden willen beginnen worden bij voorbaat al weggejaagd en komen dan niet meer terug.

Het beschermingsplan blijkt nu al een verbluffend mooi resultaat te hebben opgeleverd. De Eemerwaard wordt gebruikt door boeren die zich 100% inzetten om de nesten te beschermen. Op dit moment zijn er 10 nesten in de Eemerwaard, resp. 5x kievit, 1x grutto, 2x tureluur. Ook zitten er 2 fazanten te broeden.

In het moerassige deel van de Eemerwaard is al een kievitsnest uitgekomen, maar daar wordt niet gemaaid. Soms schrikken mensen als ze een gras maaiende tractor zien zoals woensdagmiddag 16 april, maar juist vanaf die tractor ziet de boer alles en beschermt direct de nesten. De vogels vliegen een paar meter voor de tractor op en de boer weet dan exact waar het nest zich bevindt. Hij komt van de tractor af en beschermt direct het nest, de boer maait daarna ruim om het nest heen.

kievitsnest eemerwaard

De stichting was er getuige van, zie de foto van een kievitsnest met 3 eieren.