Nieuws

Vereniging Vrij Polderland wint rechtszaak bij de Raad van State tegen windturbines in de polder

De Vereniging Vrij Polderland uit Soest heeft in juni 2015 haar gelijk gekregen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De gemeente Soest had een plan goedgekeurd voor windturbines bij agrarische bedrijven in de polder. De gemeente vond dat zoiets niet in strijd was met haar eigen bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Soest’, mits de ashoogten niet hoger waren dan 20m. Maar de wieken zouden overigens in hun hoogste stand zelfs tot bijna 30m reiken.

Maar de Raad van State oordeelde dat het bestemmingsplan op dit punt in strijd was met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 van de provincie Utrecht en haalde een vette streep door het windturbineplan. Ook vond de Raad van State dat windturbines in strijd waren met de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. De Eemvallei wordt daarin genoemd als een extreem open gebied en deze kernkwaliteit wordt wettelijk beschermd. Echter Soest had dat bewust of onbewust dit over het hoofd gezien maar werd nu toch keihard teruggefloten. Ook de vogelstand heeft er veel baat bij dat dit plan niet doorgaat, de vogels kunnen nu gewoon vrij rondvliegen zonder de kans te lopen door een molenwiek de nek te breken.

Uitspraak Raad van State

Zie ook: www.vrijpolderland.nl