Nieuws

Nieuwbouwplan in Stiltegebied Eemdijk onacceptabel

Het college van B&W van Bunschoten-Spakenburg heeft voor het unieke dorpje Eemdijk een uitermate slecht plan ontwikkeld. Met het ‘Ontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost’ wenst het college een nieuwbouwwijk ‘Eemdijk-Oost’ voor 64 woningen te realiseren.

Daarvoor moeten deels zes weilanden worden opgeofferd, in een plangebied dat notabene behoort tot het Stiltegebied Eemland. De gemeente Bunschoten-Spakenburg waar Eemdijk onder valt, beseft dat uitvoering daarvan tegen de huidige regels is. Op basis van de geldende bestemmingsplannen ‘Landelijk Gebied 1e herziening’ en ‘Buitengebied Bunschoten 2006’ mag dit plan namelijk niet worden uitgevoerd. Daarom wil het college van B&W die plannen actualiseren door met een nieuw plan op de proppen te komen, het ‘Ontwerpbestemmingsplan Eemdijk-Oost’.

Plan onacceptabel
De Stichting Behoud de Eemvallei vindt dit onacceptabel en is faliekant tegen. “Door onze advocaat mr. J.M. Neefe is onze zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan inmiddels bij de gemeente ingediend”, zegt secretaris Kees Koolmees als woordvoerder van de Stichting Behoud de Eemvallei. “Dit kan en mag niet doorgaan, het plan moet direct de prullenbak in. Het betekent een regelrechte aanslag op het unieke landschap van de Eemvallei maar ook op de charme van een kleinschalig dorpje.”

Verlies van Stiltegebied Eemland en habitat van flora en fauna
De stichting is uitermate ontstemd dat het college van B&W via een omweg nu toch probeert dit unieke Stiltegebied in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland te kapitaliseren en te verstenen. Kees Koolmees: “Terwijl er juist maar één mogelijkheid is; dit poldergebied met zijn karakteristieke openheid moet behouden blijven. Deze kernkwaliteit dient juist beschermd en verbeterd te worden om ook flora en fauna in dit gebied in stand te houden.” Voor woningbouw zijn naar de mening van de stichting vele andere (inbreidings)locaties binnen de kern Eemdijk beschikbaar. Dit geldt ook voor de gemeente Bunschoten als geheel. Verder is het woningaanbod op regionaal niveau meer dan voldoende. De stichting wijst in haar zienswijze onder meer op de gevolgen voor weidevogels en vleermuizen. B&W hebben onvoldoende onderzocht wat de gevolgen van de eventuele bouw van 64 woningen voor hun foerageergebied zullen hebben. Tot slot is de Stichting van mening dat B&W in strijd met het bepaalde in de Natuurbeschermingswet 1998 geen passende beoordeling hebben gemaakt van de gevolgen van de woningbouw voor het Natura 2000 gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever. Om die reden had ook een milieueffectrapport moeten worden opgesteld. De gevolgen voor de ecologische verbindingszone De Eem, die onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is evenmin onderzocht, terwijl het plangebied op slechts 200 meter van De Eem ligt.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan