Nieuws

SBDE wil dat Bunschoten windturbines uit haar bestemmingsplan schrapt

Het college van B&W van Bunschoten is bezig om haar ‘Bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten’ dat in de Eemvallei (Eemland) ligt, aan te passen. Daarvoor lag een ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Bunschoten’ ter inzage waarop inspraak mogelijk was. In deze voorfase van de bestemmingsplanwijziging heeft de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) een uitgebreide inspraakreactie bij het college ingediend.

Het Voorontwerp staat 20m hoge windturbines op erven van boerderijen toe. SBDE is echter van mening dat dit in strijd is met de beschermde kernkwaliteit van dit gebied. Zo’n gebied als dit met zijn unieke uitstraling vind je nergens in Nederland. Die kernkwaliteit is de zeer extreme openheid en dat zal door windturbines onevenredig zwaar worden aangetast. De plaatsing van windturbines is ook in strijd met provinciale wet- en regelgeving en in een eerder geval (Soest) door de Raad van State afgekeurd.

SBDE kan het toestaan van horizonvervuilende windturbines daarom niet over haar kant laten gaan. De genoemde kernkwaliteit is voor Eemland door de provincie Utrecht zelfs verankerd in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Daarom is het onbegrijpelijk dat het college van B&W Bunschoten daaraan geheel voorbij gaat. De hoop is erop gevestigd dat het college bij nader inzien de windturbines uit het voorontwerp schrapt. Maar als dat niet gebeurt, dan zal de SBDE noodgedwongen de gang naar de bestuursrechter moeten maken.

De stichting heeft ook een alternatief voor de windturbines: laat alle asbestdaken van boerderijstallen in dit buitengebied verwijderen, dat kan namelijk met provinciale subsidie. Vervolgens kunnen daken met asbestvrije golfplaten met daarop duizenden zonnepanelen worden geplaatst. Ook de daken van het gemeentehuis met een oppervlakte van zo’n 2000 vierkante meter kunnen van zonnepanelen worden voorzien.

Inspraakreactie Voorontwerp
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Bunschoten