Nieuws

Inspraak SBDE op Ontwerp Nota Geluidbeleid gemeente Eemnes

Zodra Eemnes uit het gareel dreigt te lopen, laat de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) haar zweepje knallen om Eemnes weer tot de orde te roepen. Achterliggende gedachte daarvan is steeds om het Eemnesser deel van de Eemvallei te beschermen en niet te laten afglijden tot een buitengebied waar niet goed mee wordt omgegaan.

Het grootste deel van het buitengebied van Eemnes is naast natuur- en weidegebied ook nog eens een provinciaal Stiltegebied. Daarvoor gelden zeer lage geluidsnormen om de mens de gelegenheid te bieden om van die zeldzame en zelfs beschermde stilte te genieten. Overigens profiteert de fauna daar natuurlijk ook van.

Die stilte kwam in het gedrang met de ‘Ontwerp Nota Geluidbeleid Eemnes’. Bestuurslid Aart Lokhorst sprak namens SBDE op maandagavond 9 mei 2016 het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, de gemeenteraad en burgerleden in het Eemnesser gemeentehuis toe. De reden was dat er volgens SBDE nogal wat haperde aan de Ontwerp Nota. Voor de complete inspraaktekst, klik dan op onderstaande pdf.

Inspraaktekst SBDE