Nieuws

SBDE verzoekt Amersfoort af te zien van Zonneweide en Windturbines

Amersfoort heeft een plan voor een grote Zonneweide voor tienduizenden zonnepanelen in twee weilanden aan de Oude Lodijk in Hoogland-West. De planlocatie is ongeveer acht voetbalvelden groot. Door plaatsing zal er sprake zijn van een ernstige landschapsvervuiling in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

Voorts heeft Amersfoort een plan voor drie torenhoge windturbines op het terrein van de Rioolwaterzuivering Amersfoort. Deze grenst aan de Eem en deze rivier behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur. Door de komst van windturbines zal deze beschermde natuurverbinding zeer ernstig worden aangetast en mogelijk worden vernietigd.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) verzoekt B&W Amersfoort en de gemeenteraad die dinsdagavond 17 mei over duurzame energielandschappen vergadert, om af te zien van beide planlocaties in de Eemvallei (Eemland). In Eemland zijn deze energielandschappen niet duurzaam, ze zullen juist veel natuurschade teweeg brengen.