Nieuws

SBDE wint rechtszaak tegen B&W Soest / SBDE bezwaarschrift tegen 30 parkeerplaatsen van Kringloop Soest in weiland nu weer in behandeling

Donderdag 17 mei diende de rechtszaak van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) tegen het college van B&W van Soest bij de Rechtbank Midden-Nederland/ afdeling Bestuursrecht. SBDE kon zich niet verenigen met de beslissing op bezwaar van B&W Soest d.d. 16 oktober 2017. Daarin verklaarde B&W Soest het in juni 2017 ingediende bezwaarschrift van SBDE ‘niet-ontvankelijk’. Soest vond SBDE namelijk geen ‘belanghebbende partij’ omdat SBDE te weinig feitelijke werkzaamheden zou verrichten. SBDE zou uitsluitend juridische procedures voeren. Overigens is Soest de enige Eemvallei-gemeente die deze mening heeft.

Op de rechtszitting weerlegden de advocaten van SBDE, de heren mr. W.F.E. Haagsma en mr. J.M. Neefe deze argumentatie van B&W Soest. B&W Soest erkenden dat SBDE wel degelijk feitelijke werkzaamheden verricht, maar stelden dat deze werkzaamheden niet omvangrijk genoeg zijn. De Rechtbank denkt hier duidelijk anders over. Zij oordeelt dat het middels de SBDE-website www.eemvallei.nl informeren en voorlichten van het publiek wel degelijk feitelijke werkzaamheden betreffen. Ook het plaatsen van natuurfilmpjes op de website, en het geven van presentaties over de ontstaansgeschiedenis van de Eemvallei kwalificeert de Rechtbank als voorlichting en dus als feitelijke werkzaamheid. Hetzelfde geldt voor de samenwerking van SBDE met de gemeente Baarn en Natuurmonumenten om natuurgebied de Eemerwaard nog mooier te maken.

Aangezien de zaak zonneklaar was, deed de Rechtbank gelijk uitspraak. De Rechtbank gaf SBDE gelijk en vernietigde het besluit van B&W Soest. B&W Soest moeten nu de behandeling van het bezwaar van SBDE tegen de aanleg van 30 parkeerplaatsen in een weiland nabij de Kringloop Soest toch in behandeling nemen. Die parkeerplaatsen en het gebruik tasten het extreem open landschap van Eemland/ Eemvallei aan en zijn bovendien aangelegd in agrarisch gebied met natuurwaarden. De Rechtbank wilde daarover ook gelijk uitspraak doen, maar dat blokkeerde de jurist van de gemeente Soest.